Erabiltzaileei laguntza

Eskura dauden FAQ-ak kontsulta daitezke.

Gai teknikoetarako kontaktua: cau@ehu.eus .

Gai funtzionaletarako kontaktua: e-administrazioa@ehu.eus .