Ohiko Galderak (FAQ)

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

1. Zer da administrazio elektronikoa?

2. Nork bultzatzen du administrazio elektronikoaren ezarpena?

3  Behartuta nago UPV/EHUrekin bide elektronikoak soilik erabiltzera?

4. Beste pertsona batek nire izenean jardun ahal du elektronikoki Unibertsitatean?

 

EGOITZA ELEKTRONIKOA

5.   Gauza bera da "web orria" eta "Egoitza Elektronikoa"?

6.   Zer da UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa?

7.   Nola identifikatzen naiz Egoitza Elektronikoan?   

8.   Segurua da Egoitza Elektronikoko zerbitzuak erabiltzea?

9.   Zer egin daiteke Egoitza Elektronikoaren bidez?

10. Zer da prozeduren katologoa?

 

ZIURTAGIRI ELEKTRONIKOA

11. Zer da ziurtagiri elektroniko aitortua?

12. Zein ziurtagiri digital onartzen dira UPV/EHUren Egotiza Elektronikoan?

13. Posible da ziurtagiri elektroniko bat baino gehiago erabiltzea?

14. Edozein ordenadoretan erabil dezaket ziurtagiria?

15. Zer da egiaztapenerako kode segurua (EKS)?

16. Zertarako balio du EKSk?

 

ERREGISTRO ELEKTRONIKOA

17. Zer da Erregistro Elektronikoa?

18. Zein baldintza tekniko behar da Erregistro Elektronikoa erabiltzeko?

19. Erabil dezaket Erregistro Elektronikoa euskaraz?

20. Zein da Erregistro Elektronikoaren ordutegia?

21. Zein egun eta ordu izan behar dut kontuan epeak zenbatzeko?

22. Aurkez dezaket eskaria egun ez baliodunean?

23. Nola jakin dezaket UPV/EHUk hartu duela Erregistro Elektronikoan aurkeztu dudan eskaria edo idatzia?

24. Zer gertatzen da sistemak ez badit Erregistro Elektronikoan egindako sarreraren egiaztagiririk ematen?

25. Behin idatzia edo eskaria Erregistro Elektronikoan aurkeztuta, nola hartuko dut horri buruzko erabakia?

26. Zenbat denbora daukat Erregistro Elektronikoaren aplikazioan sartu naizenetik eskaria edo idatzia aurkezteko?

 

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

 

1. Zer da administrazio elektronikoa?

 

Administrazio elektronikoa edo e-administrazioa tresna multzo bat da, herritarrei eta enpresei modua ematen diena administrazio publikoekin baliabide elektronikoen bitartez komunikatzeko. «Leiho birtual» bakar bat edukitzearen parekoa da. Hari esker, interesdunak gardentasun eta kontrol handiagoaz komunika zaitezke administrazioarekin edozein prozeduraren tramitazioa zein egoeratan dagoen jakiteko, eta nabarmen hobetzen da zerbitzuaren kalitatea.

 

2. Nork bultzatzen du administrazio elektronikoaren ezarpena?

 

Administrazioaren Berrikuntza eta Modernizazioaren Zerbitzua arduratzen da e-administrazioa sustatzeaz eta ezartzeaz, Idazkaritza Nagusiarekin koordinazioan eta Informazio eta Komunikazio Teknologien Gerenteordetzaren laguntzaz. Berrikuntza zerbitzua Idazkaritza Nagusiaren menpe dago.

 

3. Behartuta nago UPV/EHUrekin bide elektronikoak soilik erabiltzera?

 

Pertsona fisikoek nahi duten moduan komunikatu ahal izango dira unibertsitatearekin beren eskubideak baliatzeko eta beren betebeharrak betetzeko, bide elektronikoez egitea nahitaezkoa denean izan ezik.

 

Honako hauek gutxienez behartuta egongo dira bide elektronikoak erabiltzera prozedura administratibo bateko tramiteak egiteko:

 

a) Pertsona juridikoak.

b) Nortasun juridikorik gabeko erakundeak.

c) Elkargo bateko kide izatea nahitaezkoa den jardun profesionalen batean aritzen direnak, baldin eta jardun hori dela egin behar badituzte tramiteak administrazio publikoekin. Talde horretakoak dira, besteak beste, notarioak, jabetzaren erregistratzaileak eta merkataritzako erregistratzaileak.

d) Unibertsitatearekin elektronikoki komunikatzera behartuta dauden interesdunen ordezkariak.

 

Unibertsitateak bere arauetan ezarri ahal izango du berarekin elektronikoki komunikatu beharra prozedura jakin batzuetarako eta pertsona fisikoen kolektibo jakin batzuentzat, alegia, beren gaitasun ekonomikoa, teknikoa, jardun profesionala edo bestelako arrazoiak direla-eta, duda barik baliabide elektronikoak eskura eta erabiltzeko moduan dauzkatenentzat.

 

4.- Beste pertsona batek nire izenean jardun ahal du elektronikoki Unibertsitatean?

 

Beste pertsona baten izenean jarduteko ordezkaritza bi modutan egiazta daiteke: edo apud acta ahalordetze elektronikoa eginez UPV/EHUko egoitza elektronikoan, edo egiaztatuz ordezkaritza unibertsitateko ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatuta dagoela.

 

EGOITZA ELEKTRONIKOA

 

5. Gauza bera da "web orria" eta "Egoitza Elektronikoa"? 

 

Ez, ez da gauza bera. Web orriko informazioa irekia da eta edonoren esku dago inongo egiaztapenik egin gabe.  Egoitza Elektronikoaren hasierako orrira edo egoitzaren eduki orokorretara sartzeko ez duzu zeure burua identifikatu behar, baina eduki jakin batzuk ikusteko eta tramite jakin batzuk egiteko, ordea, bai, Egoitza izapide elektronikoak egiteko toki segurua baita.

 

6. Zer da UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa?

 

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa webgune instituzional bat da, zeinaren bidez administratuak unibertsitatearekin komunikatzen diren bertan kudeatzen diren zerbitzu eta tramite elektronikoetan. UPV/EHUk bermatuko du Egoitza Elektronikoko edukiak eguneratuta daudela eta osoak eta benetakoak direla.

 

7. Nola identifikatzen naiz Egoitza Elektronikoan?  

 

Egoitza Elektronikoko zerbitzuetara sartzeko eta identifikatzeko, UPV/EHUk sinadura elektronikorako onartutako edozein sistema erabili ahal izango duzu. Agiri elektronikoaren osotasuna eta benetakotasuna bermatuta egon behar denean, sinadura elektroniko aurreratuko sistemak erabili behar dira.

Dena delako jarduerarako edo izapiderako nahikoa baldin bada erabiltzailea identifikatze hutsarekin, baimena eman ahal izango da hitzartutako pasahitzak erabiltzeko edo kriptografiatu gabeko beste sistema batzuk erabiltzeko.

 

8. Segurua da Egoitza Elektronikoko zerbitzuak erabiltzea?

 

Bai. Segurua eta fidagarria da. Informazio guztia zifratuta dago eta bermatuta dago bi aldeen identitatea; beraz, bi aldeek (erabiltzaileak eta egoitzak) trukatutako datuak ezin ditu hartu beste hirugarren batek. Horrela, bada, UPV/EHUko Egoitza Elektronikoan sartu eta komunikazio segurua izateko, sinadura elektronikoko sistema bat erabiliko da, IZENPEk emandako gailu seguruen bidezko ziurtagiri espezifiko batean oinarritua.

 

9. Zer egin daiteke Egoitza Elektronikoaren bidez?

 

Egoitza Elektronikoan prozeduren katalogoa aurkituko duzu, eta hortik sartu ahal izango zara unibertsitatean elektronikoki egin daitezkeen prozedura eta tramiteetara. Apurka-apurka prozedura eta izapide gehiago gehituz joango dira katalogoan. Aukera izango duzu, bestalde, espedienteen unean uneko egoera ikusteko, jakinarazpen elektronikoak hartzeko, agiri elektronikoak benetakoak direla egiaztatzeko, unibertsitateko arauak ikusteko eta abar.

 

10. Zer da prozeduren katologoa?

 

Prozedura elektronikoen katalogoan biltzen, deskribatzen eta sailkatzen dira unibertsitatean dauden prozedura eta zerbitzu elektroniko guztiak eta bitarteko elektronikoak erabiliz egin daitezkeen izapide guztiak. Katalogo hori leku agerian dago jarrita Egoitza Elektronikoan. Prozedurak, izapideak eta zerbitzuak aipatutako katalogoan agertuko dira unibertsitateko taldeen arabera sailkatuta (Irakasle eta ikertzaileak, AZPkoak, ikasleak eta beste batzuk).

 

ZIURTAGIRI ELEKTRONIKOAK

 

11. Zer da ziurtagiri elektroniko aitortua?

 

Ziurtagiri elektroniko bat da, ziurtapen agintaritza batek emana eta sinatua. Pertsona bat (fisikoa edo juridikoa) identifikatzen du eta pasahitz batekin lotzen du. Pasahitz hori publikoa da eta identitate bati atxikitzen zaio (eta, zeharka, baita pasahitz pribatu bati ere). Horrela, identitate hori lotuta geratzen da pasahitza aplikatzen zaien dokumentu guztiei. Lotura hori agintaritza fidagarri batek (ziurtapen agintaritzak) sinatzen du: horrek bermatzen digu pasahitz pare hori ziurtagiriaren jabeari lotuta daudela. Ziurtagiria segurua da pasahitz pribatua bere jabeak baino ez daukalako eta sekula ez zaiolako beste inori ematen (PIN batez babestuta egon ohi da). Ziurtapen agintaritzak ere ez du ezagutzen, hark ziurtagiriaren zati publikoa baino ez baitu sinatzen (eta hor ez dago pasahitz pribatua). 

«Aitortua» terminoak esan gura du ziurtagiria ematen duen ziurtapen agintaritzak betetzen dituela legeak eskatzen dituen baldintzak eskatzailearen identitatea eta gainerako xehetasunak egiaztatzeko eta zerbitzu fidagarriak eta bermedunak emateko.

 

12. Zein ziurtagiri digital onartzen dira UPV/EHUren Egotiza Elektronikoan?

 

Ziurtagiri digitalaren bidez titularra identifikatzen da. Komunikazio elektronikoa egiten duen pertsonaren nortasuna bermatzen du, eta datuak edo agiriak sinatzeko erabiliz gero, bermatzen du ez direla aldatuak izan.

 

Ziurtagiri digitalak horretarako eskumena daukan agintaritzak ematen ditu. Ondokoak erabil daitezke: IZENPEk (www.izenpe.com) emandako UPV/EHUren erakunde txartela eta herritarraren txartela, Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalak emandako ziurtagiriak (www.cert.fnmt.es), NAN elektronikoa (www.dnielectronico.es) eta UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan adierazitako beste batzuk.

 

13. Posible da ziurtagiri elektroniko bat baino gehiago erabiltzea?

 

Posible da zure nabigatzailean ziurtagiri elektronikorako software bat baino gehiago instalatuta izatea, baina Egoitza Elektronikora sartzean, sistemak galdetuko dizu ea zein nahi duzun erabili.

 

14. Edozein ordenadoretan erabil dezaket ziurtagiria?

 

Ziurtagiri elektronikoa erabiltzeko, ordenagailuak txartel irakurgailua izan beharko du eta softwarea instalatuta. Ziurtagiria instalatuta badago ordenagailuan, beharrezkoa da ziurtagiria fitxategi batera esportatzea, eta, ondoren, beste ordenagailuko nabigatzailera inportatzea.

 

15. Zer da egiaztapenerako kode segurua (EKS)?

 

EKS agiriak egiaztatzeko segurtasun kodea da, digitu multzo batez osatuta dago eta unibertsitateak sortu eta emandako agiri elektroniko bakoitzari kode bat, bakarra, dagokio. Kode hori agiriaren orri guzti-guztietan ageri da jasota.

 

 Egiaztapen kode segurua (EKS) sinadura elektronikorako sistema bat da, egintza administratibo automatizatuetan erabil daitekeena. Modua ematen du dokumentu bat ukitua izan ez dela eta unibertsitatearekin lotura duela frogatzeko. Kode bat da, normalean luzera finkoa duena eta karaktere alfanumerikoez osatua dagoena. Unibertsitateak sortutako eta artxibatutako dokumentu bakoitzari kode bat, bakarra, dagokio.

 

16. Zertarako balio du EKSk?

 

EKS kodearen bidez egiazta daiteke agiri bat osoa eta benetakoa dela eta, sinadura, balioduna. Egoitza Elektronikora bagoaz eta kodea sartzen badugu dokumentuak egiaztatzeko zerbitzuan, kode horri atxikita daukan dokumentua eskuratuko dugu. Kode horrek benetako kopia bihurtzen du bera daraman paperezko dokumentua, eta beste edozein erakundetan aurkeztu ahal izango duzu dokumentua benetakoa dela eta aldatua izan ez dela frogatzeko.

 

ERREGISTRO ELEKTRONIKOA

 

17.  Zer da Erregistro Elektronikoa?

 

El Registro Electrónico es un registro auxiliar del Registro General, pero únicamente habilitado para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con determinados procedimientos y trámites transmitidos por medios electrónicos. Estos procedimientos se publicarán en el Catálogo de Procedimientos de la Sede Electrónica.

 

Erregistroaren betiko bulegoak eta Erregistro Elektronikoa biak egongo dira erabilgarri; beraz, UPV/EHUko Erregistro Orokorreko edozein bulegotan ere egin ahal izango dira izapideak.

 

18.  Zein baldintza tekniko behar da Erregistro Elektronikoa erabiltzeko?

 

UPV/EHUk onartutako sinadura elektronikoko ziurtagiri balioduna (kode pribatuduna).

Java programaren bertsio bateragarri eta eguneratua (www.java.com).

Ondorengo nabigatzaileetako baten oraintsuko bertsio bat:

 

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

 

19. Erabil dezaket Erregistro Elektronikoa euskaraz?

 

Bai. UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren aplikazioan bertan aukera izango duzu aukeratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza ofiziletan (euskaraz/gaztelaniaz) erabili nahi duzun aplikazioa. Horrez gain, formularioa betetzen duzunean galdetuko zaizu zein hizkuntza ofizialetan nahi duzun jaso aurkeztu duzun eskari edo idatziaren erantzuna, bai eta komunikazioak, jakinarazpenak eta oharrak ere.

 

20. Zein da Erregistro Elektronikoaren ordutegia?

 

Urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, dago erabilgarri.

 

21. Zein egun eta ordu izan behar dut kontuan epeak zenbatzeko?

 

Idatziak edo eskariak aurkezteko epeak kontatzeari dagokienez, erregistro elektronikoak funtzionatuko du egoitza elektronikoaren data eta ordu ofizialaren arabera.

Hala ere, unibertsitateak bete beharreko epeak hasiko dira kontatzen dokumentua erregistro elektronikoan sartzen den egun eta ordutik aurrera. Dokumentua aurkeztu duen pertsonari jakinarazi beharko zaio zein data eta ordutatik aurrera hasiko den epea kontatzen.

 

22. Aurkez dezaket eskaria egun ez baliodunean?

 

Bai. Eskariak urteko egun guztietan eta eguneko 24 orduetan aurkeztu ahal izango dira, baina legezko ondorioetarako hurrengo egun balioduneko lehenengo orduan hasiko da kontatzen epea (ez bada, berariazko baimena eman dela egun ez baliodunean aurkezteko eskaria).

 

Dokumentuak aurkeztu diren egun ez balioduneko orduaren arabera ordenatuko dira haien aurkezpenaren hurrenkera erabakitzeko. Egun ez baliodunean aurkeztutako dokumentuak hurrengo lehen egun baliodunean aurkeztutakoak baino lehenagokotzat joko dira, eta, euren artean, goian aipatutako moduan ordenatuko dira.

 

23. Nola jakin dezaket UPV/EHUk hartu duela Erregistro Elektronikoan aurkeztu dudan eskaria edo idatzia?

 

Erregistro elektronikoak eskaria edo idatzia hartu izanaren agiri bat sortuko du automatikoki, interesdunak emandako datuekin. Agiri hori UPV/EHUk sinatutako fitxategi elektroniko bat da, balio legal osoa eta data-orduen zigilu bat duena. Zigiluak frogatzen du dokumentua data eta ordu jakin horretan sartu zela erregistroan.

 

24. Zer gertatzen da sistemak ez badit Erregistro Elektronikoan egindako sarreraren egiaztagiririk ematen?

 

Sistemak jakinarazi beharko dizu ez dela egiaztagiririk sortu edo, bestela, mezua ageri beharko da adierazten transmisioan errorea edo akatsen bat egon dela eta eskaria ez dela erregistroan sartu. Horrelakoetan, beste uneren batean ahalegindu beharko zara edo beste bitartekoren bat erabili.

 

25. Behin idatzia edo eskaria Erregistro Elektronikoan aurkeztuta, nola hartuko dut horri buruzko erabakia?

 

Helbide elektronikoa eman baduzu, mezu bat helduko zaizu, jakinaraziko dizuna erabakia, edo espedientearen parte den beste edozein dokumentu, zure esku dagoela jakinarazpen elektronikoen postontzian. Horra sartzeko, joan Egoitza Elektronikora eta sakatu «Nire kudeaketak» atalean. Era berean, «Nire kudeaketak» zerbitzuan unean-unean ikusi ahal izango duzu prozeduraren tramitazioa zein egoeratan dagoen.

 

26. Zenbat denbora daukat Erregistro Elektronikoaren aplikazioan sartu naizenetik eskaria edo idatzia aurkezteko?

Ez dago denbora mugarik eskariak edo idatziak aurkezteko egin beharko guztiak egiteko. Hala ere, saioa iraun egingo da ezer egin gabe 30 minutu baino gehiago egonez gero.