Idazkaritza Nagusiko zigilu elektronikoa

Ondokoa da gailu seguruko ziurtagiri elektronikoan bildutako informazioa:

 

Identifikaziorako kode bakarra:

 • 01 af 81

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

 • CN = EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2)
 • OU = AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA
 • O= IZENPE S.A.
 • C = ES

Zigilu elektronikoaren identifikazioa:

 • CN = IDAZKARITZA NAGUSIA/SECRETARIA GENERAL
 • SERIALNUMBER = Q4818001B
 • OU = sello electrónico
 • OU = ZIURTAGIRI ONARTUA - CERTIFICADO RECONOCIDO
 • O = UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA
 • C = ES

Zigiluaren balio epearen hasiera eta amaiera:

 • asteartea, 2015.eko ekainak 2 13:39:28  
 • larunbata, 2018.eko ekainak 2 13:39:28

Ziurtagiria erabiltzeko mugak:

 • Firma digital, Sin repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:

 • b9 13 8c 52 b2 aa f9 02 80 44 49 63 5c a4 c5 ab ad f7 1f df

Ziurtagiria berriztatuta dagoela egiaztatzeko:

 • CRL: http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlscar2
 • OCSP: http://ocsp.izenpe.com:8094

 

Erabakia, 2015eko ekainaren 12koa, Idazkari Nagusiarena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Idazkaritza Nagusiko zigilu elektronikoa sortzeko.