Idazkaritza Nagusiko zigilu elektronikoa

Ondokoa da gailu seguruko ziurtagiri elektronikoan bildutako informazioa:

 

Identifikaziorako kode bakarra (serie zenbakia):

 • 025F35

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

 • CN = EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2)
 • OU = AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA
 • OID.2.5.4.97= 0C0F56415445532D513438313830303142
 • O= IZENPE S.A.
 • C = ES

Zigilu elektronikoaren identifikazioa:

 • CN = IDAZKARITZA NAGUSIA/SECRETARIA GENERAL
 • SERIALNUMBER = Q4818001B
 • OU = sello electrónico
 • OU = ZIURTAGIRI ONARTUA - CERTIFICADO RECONOCIDO
 • O = UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA
 • C = ES

Zigiluaren balio epearen hasiera eta amaiera:

 • astelehena, 2018.eko maiatzak 21, 07:15:03  
 • ostirala, 2021.eko maiatzak 21, 07:15:03  

Ziurtagiria erabiltzeko mugak:

 • Firma digital, Sin repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:

 • b9 13 8c 52 b2 aa f9 02 80 44 49 63 5c a4 c5 ab ad f7 1f df

Ziurtagiria berriztatuta dagoela egiaztatzeko:

 • CRL: http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlscar2
 • OCSP: http://ocsp.izenpe.com:8094

 

Erabakia, 2015eko ekainaren 12koa, Idazkari Nagusiarena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Idazkaritza Nagusiko zigilu elektronikoa sortzeko.