Erregistro Orokorreko zigilu elektronikoa

Ondokoa da gailu seguruko ziurtagiri elektronikoan bildutako informazioa:

 

Identifikaziorako kode bakarra:

 • 0x 02 1D BD

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

 • CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2)
 • OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA
 • O=IZENPE S.A.
 • C=ES

Zigilu elektronikoaren identifikazioa:

 • CN=SECRETARIA GENERAL DE LA UPV/EHU
 • SERIALNUMBER=Q4818001B
 • OU=sello electrónico
 • O=UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA
 • C = ES

Zigiluaren balio epearen hasiera eta amaiera:

 • asteartea, 2017ko maiatzak 30 13:40:49
 • larunbata, 2020ko maiatzak 30 13:40:49

Ziurtagiria erabiltzeko mugak:

 • Firma digital, Sin repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:

 • 04 22 80 85 AC C8 8B A0 59 6B C2 62 1F EB DE DD

Ziurtagiria berriztatuta dagoela egiaztatzeko:

 • CRL: http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlscar2
 • OCSP: http://ocsp.izenpe.com:8094


Erabakia, 2014ko azaroaren 12koa, Idazkari Nagusiarena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) erregistro orokorreko zigilu elektronikoa sortzeko