ARAUDI OROKORRA:

 

203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duena

 

1112/2018 Errege Dekretua, irailaren 7koa, sektore publikoko erakundeen web orrien eta gailu mugikorretarako aplikazioen eskuragarritasunari buruzkoa.

 

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

 

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarena.

 

910/2014 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko uztailaren 23koa, barne-merkatuan transakzio elektronikoak egiteko identifikazio elektronikoari eta konfiantzako zerbitzuei buruzkoa dena eta 1999/93/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.

 

3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duena.

 

4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasuneko Eskema Nazionala arautzen duena.

 

1494/2007 Errege Dekretua, azaroaren 12koa, desgaitasunen bat duten pertsonek informazioaren gizartearekin eta gizarte-komunikabideekin zerikusia duten teknologiak, produktuak eta zerbitzuak erabili ahal izateko oinarrizko baldintzei buruzko araudia onesten duena.

 

UPV/EHUko ARAUDIA:

 

 

Erabakia, UPV/EHUko idazkari nagusiarena, interesdunak eta UPV/EHUko langileak harreman elektronikoetan identifikatzeko eta sinadura elektronikoa erabiltzeko jarraibidea onartzekoa

 

Erabakia, UPV/EHUko idazkari nagusiarena, onartzeko gai hauei buruzko jarraibideak: Erregistro Gaietan Laguntzeko Bulegoak; eskaerak, idatziak edo bestelako komunikazioak funtzionario publiko gaituaren bidez aurkeztea UPV/EHUn; eta funtzionario publiko gaituen erregistroa

 

UPV/EHUren bitarteko elektronikoaren erabilera eta Egoitza Elektronikoaren sortzeko arautegia.

 

Prozedura Elektronikoaren Katalogoa sortzeko arautegia.

 

UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendua eta Erregistro Elektronikoa sortzeko arautegia.

 

UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendua eta Erregistro Elektronikoa sortzeko arautegiaren aldaketa.

 

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoaren funtzionamenduari eta edukiari buruzko araudia.