Egoitza Elektronikoari buruzko kexa eta iradokizunetarako postontzia

Ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoak, 10.3 artikuluan xedatutakoa eta UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegiak 8. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, formulario bat jarri dugu erabiltzaileon eskura zuek unibertsitateko Egoitza Elektronikoaren inguruan dituzuen kexak eta iradokizunak modu erraz eta seguruan aurkeztu ahal izateko. Kexa bat edo iradokizun bat aurkezteak ez du, inola ere, berarekin ekarriko administrazio prozedura bat abian jartzea ezta administrazio errekurtso bat jartzea ere. Arazoa teknikoa bada, ezkerreko menuan "Baldintza teknikoak" zehazten dituen orria ikusi edo jar zaitez harremanetan EAZrekin 154400 telefono zenbakian

<<Arazoa teknikoa bada, ezkerreko menuan "Baldintza teknikoak" zehazten dituen orria ikusi edo jar zaitez harremanetan EAZrekin 154400 telefono zenbakian edo "cau@ehu.eus" helbide elektronikoan>>
Datu pertsonalak
Zein taldekoa zaren:
Kexa edo iradokizuna

Zure kexari edo iradokizunari dagokion erantzuna zuk emandako posta elektronikoko helbidera bidaliko dizugu, kontrakorik adierazten ez badiguzu.

Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak ez ditugula inongo fitxategitan sartuko. Kexa edo iradokizun honetako datu pertsonalak soilik planteatutakoari erantzuteko tratatuko ditugu. Azkenean zure datuak fitxategi batean sartzen baditugu adierazitakoa ez den beste tratamendu bat emateko, horren berri emango dizugu datu pertsonalak babesteari buruzko arautegian ezarritakoarekin bat etorrita.

Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA