UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan zaude. Unibertsitatearen web gune honen bidez (egoitza.ehu.eus), zerbitzuetara sartu eta izapideak modu elektronikoan egin ahal izango dituzu, urteko egun guztietan, eguneko 24 orduetan, modu erabat seguruan eta legezko berme guztiekin, dena informazio eta komunikazio teknologia berrien erabilerari esker.

 

Egoitza Elektronikoaren titulartasuna UPV/EHUrena da, eta unibertsitateak ondoko printzipioak bermatuko ditu: osotasuna, egiazkotasuna eta segurtasuna; era berean, bermatuko du egoitzako zerbitzuak eta bertan ematen den informazioa eguneratuta dagoela. Aldiz, egoitzan dauden loturen bidez beste gune batzuetara joanez gero, UPV/EHU ez da horietan eskainitako zerbitzu eta informazioaren osotasun eta egiazkotasunaren erantzule, eta ezin du bermatu horietan jasotako informazio eta zerbitzuak eguneratuta daudenik. Hortaz, UPV/EHUko Egoitza Elektronikoa utzi bezain laster, erabiltzaileari ohartaraziko zaio gune horretatik urtengo duela.

 

Idazkaritza Nagusiarena da Egoitza Elektronikoko edukiak gestionatu eta administratzeko ardura. Prozedura batekin lotuta Egoitza Elektronikoan unibertsitateko kideen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak gestionatzeko ardura kasuan kasuko prozedura arautzeko eskumena duen unibertsitateko organo edo zerbitzuarena izango da.

 

Gestio teknologikoaren arduraduna informazio eta komunikazio teknologien arloko eskumena daukan gerenteordetza izango da.

 

Identifikazioa eta autentifikazioa

 

Identifikaziorako kode bakarra:

00d003ea04b8aef9768bac90b1ca5151e9
 

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

CN = GEANT OV RSA CA 4
O = GEANT Vereniging
C = NL

 

Egoitzaren identifikazioa:

CN = egoitza.ehu.eus
O = Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
L = Leioa
S = Bizkaia
C = ES

 

Sinadura-algoritmoa:

sha384RSA

 

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:               

sha2_fpr: EE:47:7F:C7:FA:EC:B3:7A:2B:89:DD:F4:64:CD:56:51:6F:CB:9E:9E:89:B4:D4:A6:ED:5A:DF:2A:4A:11:CA:FF
sha1_fpr: 6C:48:C2:3A:A6:46:2A:98:E6:F5:C6:6F:51:52:BD:FC:93:0E:4F:B0
md5_fpr: 44:3D:26:A4:4A:4C:28:8A:C9:A7:0C:34:D7:9D:1B:9A

 

Ziurtagiriaren balio epearen hasiera eta amaiera:

osteguna, 2021eko urriak 21 1:00:00

larunbata, 2022ko urriak 22 0:59:59

 

Herritarren eta UPV/EHUren arteko komunikazioen benetakotasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, TLS Protokoloa erabiliko da. UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa gehienetan erabilgarri egongo dela bermatzeko, haren oinarrian dauden sistema informatikoek eta telekomunikazio sistemek argindarra etengo ez dela ziurtatzeko ekipoak izango dituzte, suebaki sistemak aplikatuko dira eta sistema horiek dauden aretorako sarrera murriztuko da.