UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan zaude. Unibertsitatearen web gune honen bidez (egoitza.ehu.eus), zerbitzuetara sartu eta izapideak modu elektronikoan egin ahal izango dituzu, urteko egun guztietan, eguneko 24 orduetan, modu erabat seguruan eta legezko berme guztiekin, dena informazio eta komunikazio teknologia berrien erabilerari esker.

 

Egoitza Elektronikoaren titulartasuna UPV/EHUrena da, eta unibertsitateak ondoko printzipioak bermatuko ditu: osotasuna, egiazkotasuna eta segurtasuna; era berean, bermatuko du egoitzako zerbitzuak eta bertan ematen den informazioa eguneratuta dagoela. Aldiz, egoitzan dauden loturen bidez beste gune batzuetara joanez gero, UPV/EHU ez da horietan eskainitako zerbitzu eta informazioaren osotasun eta egiazkotasunaren erantzule, eta ezin du bermatu horietan jasotako informazio eta zerbitzuak eguneratuta daudenik. Hortaz, UPV/EHUko Egoitza Elektronikoa utzi bezain laster, erabiltzaileari ohartaraziko zaio gune horretatik urtengo duela.

 

Idazkaritza Nagusiarena da Egoitza Elektronikoko edukiak gestionatu eta administratzeko ardura. Prozedura batekin lotuta Egoitza Elektronikoan unibertsitateko kideen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak gestionatzeko ardura kasuan kasuko prozedura arautzeko eskumena duen unibertsitateko organo edo zerbitzuarena izango da.

 

Gestio teknologikoaren arduraduna informazio eta komunikazio teknologien arloko eskumena daukan gerenteordetza izango da.

 

Identifikazioa eta autentifikazioa

 

Identifikaziorako kode bakarra:

 

5f:24:00:00:b0:64:d3:d5:5b:d3:06:ff:f7:83:f8:48

 

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

 

C = ES

O = IZENPE S.A.

OU = BZ Ziurtagiri publikoa - Certificado público EV

CN = CA de Certificados SSL EV

 

Egoitzaren identifikazioa:

 

C=ES

ST=BIZKAIA

L=LEIOA/businessCategory=Government Entity

O=O=UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA/2.5.4.97=VATES-Q4818001B

OU=SEDE ELECTRONICA

OU=UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA/serialNumber=Q4818001B

CN=egoitza.ehu.eus

 

Ziurtagiriaren balio epearen hasiera eta amaiera:

 

ostirala,2018ko urriak 26 13:22:23

astelehena 2020ko urriak 26 14:22:21

 

 

Ziurtagiria erabiltzeko mugak:

 

Firma digital, Cifrado de clave (a0)

 

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:

 

d6:70:54:2f:34:62:5a:94:70:7e:cf:41:83:b0:47:d3:16:12:b9:a1

 

Herritarren eta UPV/EHUren arteko komunikazioen benetakotasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, TLS Protokoloa erabiliko da. UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa gehienetan erabilgarri egongo dela bermatzeko, haren oinarrian dauden sistema informatikoek eta telekomunikazio sistemek argindarra etengo ez dela ziurtatzeko ekipoak izango dituzte, suebaki sistemak aplikatuko dira eta sistema horiek dauden aretorako sarrera murriztuko da.