UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan zaude. Unibertsitatearen web gune honen bidez (egoitza.ehu.eus), zerbitzuetara sartu eta izapideak modu elektronikoan egin ahal izango dituzu, urteko egun guztietan, eguneko 24 orduetan, modu erabat seguruan eta legezko berme guztiekin, dena informazio eta komunikazio teknologia berrien erabilerari esker.

 

Egoitza Elektronikoaren titulartasuna UPV/EHUrena da, eta unibertsitateak ondoko printzipioak bermatuko ditu: osotasuna, egiazkotasuna eta segurtasuna; era berean, bermatuko du egoitzako zerbitzuak eta bertan ematen den informazioa eguneratuta dagoela. Aldiz, egoitzan dauden loturen bidez beste gune batzuetara joanez gero, UPV/EHU ez da horietan eskainitako zerbitzu eta informazioaren osotasun eta egiazkotasunaren erantzule, eta ezin du bermatu horietan jasotako informazio eta zerbitzuak eguneratuta daudenik. Hortaz, UPV/EHUko Egoitza Elektronikoa utzi bezain laster, erabiltzaileari ohartaraziko zaio gune horretatik urtengo duela.

 

Idazkaritza Nagusiarena da Egoitza Elektronikoko edukiak gestionatu eta administratzeko ardura. Prozedura batekin lotuta Egoitza Elektronikoan unibertsitateko kideen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak gestionatzeko ardura kasuan kasuko prozedura arautzeko eskumena duen unibertsitateko organo edo zerbitzuarena izango da.

 

Gestio teknologikoaren arduraduna informazio eta komunikazio teknologien arloko eskumena daukan gerenteordetza izango da.

 

Identifikazioa eta autentifikazioa

 

Identifikaziorako kode bakarra:

09:4F:E1:F7:1D:03:14:B9:B9:21:23:0C:3C:54:7C:74

 

Ziurtagiri honen bidez egiaztapena ematen duena:

C = NL

ST = Noord-Holland

L = Amsterdam

O = TERENA

CN = TERENA SSL CA 3

 

Egoitzaren identifikazioa:

CN = egoitza.ehu.eus

OU = IKT Gerenteordetza / Vicegerencia TIC

O = Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

L = Elexalde

C = ES

 

Sinadura-algoritmoa:

SHA-256 with RSA Encryption Versión  3

 

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:               

SHA-256     1E:C9:12:13:14:6A:44:34:80:C6:B7:6F:AD:F4:4D:69:40:A9:65:D8:81:E0:0E:E0:28:64:76:69:FC:AF:0D:79

SHA-1         18:4E:74:E6:D3:9D:94:95:79:9C:98:50:84:9B:6F:B5:E3:EB:6F:BC

 

 

Ziurtagiriaren balio epearen hasiera eta amaiera:

osteguna, 2019ko azaroak 21a 00:00:00 GMT

asteazkena, 2021eko abenduak 1a 12:00:00 GMT

 

 

Herritarren eta UPV/EHUren arteko komunikazioen benetakotasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, TLS Protokoloa erabiliko da. UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa gehienetan erabilgarri egongo dela bermatzeko, haren oinarrian dauden sistema informatikoek eta telekomunikazio sistemek argindarra etengo ez dela ziurtatzeko ekipoak izango dituzte, suebaki sistemak aplikatuko dira eta sistema horiek dauden aretorako sarrera murriztuko da.