Ohiko galderak. Administrazio Elektronikoa.

1. Zer da administrazio elektronikoa?

e-adminstrazioa edo administrazio elektronikoa herri administrazioetan informazio eta komunikazio teknologien erabilera da, aldaketak eginda antolaketan eta jarreretan, horren guztiaren bidez zerbitzu publikoa eta prozesu demokratikoak hobetzeko eta politika publikoak indartzeko.

2. Zer da UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa?

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa UPV/EHUren webgune bat da, herritarrak unibertsitatearekin harremanetan jartzeko balio duena, eta bertan unibertsitateak gestionatutako eta administratutako zenbait zerbitzu eta izapide biltzen dira. UPV/EHUk bermatuko du Egoitza Elektronikoko edukiak eguneratuta daudela eta osoak eta benetakoak direla.

3. Zer egin daiteke Egoitza Elektronikoaren bidez?

Zerbitzuetara sar daiteke eta izapideak bitarteko elektronikoen bidez egin. Apurka-apurka joango dira gehituz Egoitza Elektronikoaren bidez egin ahal izango diren izapide eta prozedurak, eta prozeduren katologoan ikusi ahal izango da zer dagoen erabilgarri. Aukera egongo da, bestalde, espedienteen unean uneko egoera ikusteko, jakinarazpen elektronikoak hartzeko, agiri elektronikoak benetakoak direla egiaztatzeko, unibertsitateko arauak ikusteko eta abar.

4. Gauza bera da "web orria" eta "Egoitza Elektronikoa"?

Ez, ez da gauza bera. Web orriak egiaztapenik behar ez duen informazioa ere biltzen du; Egoitza Elektronikoa, ordez, gune segurua da eta izapideak egiteko egiaztapenak egiten dira. Hala ere, ez da identifikaziorik behar egoitzaren hasierako orrira edo egoitzaren eduki orokorretara sartzeko; izapide elektronikoak egiteko, baina, kasuan kasuko prozedurarako eskatzen den identifikazioa erabili beharko da.

5. Segurua da Egoitza Elektronikoko zerbitzuak erabiltzea?

Bai. Segurua eta fidagarria da. Informazio guztia zifratuta dago eta bermatuta dago bi aldeen identitatea; beraz, bi aldeek (erabiltzaileak eta egoitzak) trukatutako datuak ezin ditu hartu beste hirugarren batek. Horrela, bada, UPV/EHUko Egoitza Elektronikoan sartu eta komunikazio segurua izateko, sinadura elektronikoko sistema bat erabiliko da, IZENPEk emandako gailu seguruen bidezko ziurtagiri espezifiko batean oinarritua.

6. Nola identifikatzen naiz Egoitza Elektronikoan?

Egoitza Elektronikoko zerbitzuetara sartzeko eta identifikatzeko, UPV/EHUk sinadura elektronikorako onartutako edozein sistema erabili ahal izango duzu. Agiri elektronikoaren osotasuna eta benetakotasuna bermatuta egon behar denean, sinadura elektroniko aurreratuko sistemak erabili behar dira.

Dena delako jarduerarako edo izapiderako nahikoa baldin bada erabiltzailea identifikatze hutsarekin, baimena eman ahal izango da hitzartutako pasahitzak erabiltzeko edo kriptografiatu gabeko beste sistema batzuk erabiltzeko.

7. Zein ziurtagiri digital onartzen dira UPV/EHUren Egotiza Elektronikoan?

Ziurtagiri digitalaren bidez titularra identifikatzen da. Komunikazio elektronikoa egiten duen pertsonaren nortasuna bermatzen du, eta datuak edo agiriak sinatzeko erabiliz gero, bermatzen du ez direla aldatuak izan.

Ziurtagiri digitalak horretarako eskumena daukan agintaritzak ematen ditu. Ondokoak erabil daitezke: IZENPEk (www.izenpe.com) emandako UPV/EHUren erakunde txartela eta herritarraren txartela, Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalak emandako ziurtagiriak (www.cert.fnmt.es), NAN elektronikoa (www.dnielectronico.es) eta UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan adierazitako beste batzuk.

8. Posible da ziurtagiri elektroniko bat baino gehiago erabiltzea?

Posible da zure nabigatzailean ziurtagiri elektronikorako software bat baino gehiago instalatuta izatea, baina Egoitza Elektronikora sartzean, sistemak galdetuko dizu ea zein nahi duzun erabili.

9. Edozein ordenadoretan erabil dezaket ziurtagiria?

Ziurtagiri elektronikoa erabiltzeko, ordenagailuak txartel irakurgailua izan beharko du eta softwarea instalatuta. Ziurtagiria instalatuta badago ordenagailuan, beharrezkoa da ziurtagiria fitxategi batera esportatzea, eta, ondoren, beste ordenagailuko nabigatzailera inportatzea.

10. Zer da prozeduren katologoa?

Prozedura elektronikoen katalogoan biltzen, deskribatzen eta sailkatzen dira unibertsitatean dauden prozedura eta zerbitzu elektroniko guztiak eta bitarteko elektronikoak erabiliz egin daitezkeen izapide guztiak. Katalogo hori leku agerian dago jarrita Egoitza Elektronikoan. Prozedurak, izapideak eta zerbitzuak aipatutako katalogoan agertuko dira unibertsitateko taldeen arabera sailkatuta (Irakasle eta ikertzaileak, AZPkoak, ikasleak eta beste batzuk).

11. Nork bultzatzen du administrazio elektronikoaren ezarpena?

UPV/EHUn, e-administrazioa Idazkaritza Nagusira dago atxikita, eta Idazkaritza Nagusia arduratzen da, Informazio eta Komunikazio Teknologietako Gerenteordetzarekin elkarlanean, e-administrazioa martxan jartzeaz eta haren plangintzaz.

12. Zer da Erregistro Elektronikoa?

Erregistro Elektronikoa Erregistro Orokorraren erregistro osagarria da, baina bitarteko elektronikoen bidez egin daitezkeen izapide eta prozeduretarako eskariak, idatziak eta jakinarazpenak baino ezin izango dira egin. Prozedura horiek Egoitza Elektronikoaren prozedura katalogoan egongo dira argitaratuta.

Erregistroaren betiko bulegoak eta Erregistro Elektronikoa biak egongo dira erabilgarri; beraz, UPV/EHUko Erregistro Orokorreko edozein bulegotan ere egin ahal izango dira izapideak.

13. Erabil dezaket UPV/EHUko Erregistro Elektronikoa beste herri administrazio edo erakunde batzuei zuzendutako agiriak aurkezteko?

Ez, bakarrik erabili ahal izango duzu UPV/EHUren eskumenekoak izanik prozedura katalogoan jasota ageri diren prozedura edo izapideekin zerikusia daukaten eskari, idatzi edo jakinarazpenak aurkezteko. Hori horrela da, ez bada dena delako administrazioak hitzarmena sinatua daukala unibertsitatearekin.

14. Zein da Erregistro Elektronikoaren ordutegia?

Urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, dago erabilgarri.

15. Zein egun eta ordu izan behar dut kontuan epeak zenbatzeko?

Egoitza Elektronikoaren data eta ordu ofiziala izango dira kontuan lege ondorioetako epeak zenbatzerakoan. Kontuan izan behar da, bestalde, data eta ordu balioduna Erregistro Elektronikoan erregistro idazpena egiten denekoa izango dela, ez prozesuari hasiera ematen zaionekoa.

16. Aurkez dezaket eskaria egun ez baliodunean?

Bai. Eskariak urteko egun guztietan eta eguneko 24 orduetan aurkeztu ahal izango dira, baina legezko ondorioetarako hurrengo egun balioduneko lehenengo orduan hasiko da kontatzen epea (ez bada, berariazko baimena eman dela egun ez baliodunean aurkezteko eskaria).

17. Nola jakin dezaket UPV/EHUk hartu duela Erregistro Elektronikoan aurkeztu dudan eskaria edo idatzia?

Eskaria edo idatzia aurkeztean, Erregistro Elektronikoak, modu automatikoan, egiaztagiri bat emango dizu eta bertan ageriko dira jasota zuk emandako datuak, erregistroaren data eta ordua eta sarrera zenbakia. Egiaztagiria fitxategi elektroniko bat da, UPV/EHUk sinatua, eta legezko balio osoa izango du; fitxategia jaitsi eta gorde egin beharko duzu, esan bezala, horixe izango baita egiaztagiria.

18. Zer gertatzen da sistemak ez badit Erregistro Elektronikoan egindako sarreraren egiaztagiririk ematen?

Sistemak jakinarazi beharko dizu ez dela egiaztagiririk sortu edo, bestela, mezua ageri beharko da adierazten transmisioan errorea edo akatsen bat egon dela eta eskaria ez dela erregistroan sartu. Horrelakoetan, beste uneren batean ahalegindu beharko zara edo beste bitartekoren bat erabili.

19. Zein baldintza tekniko behar da Erregistro Elektronikoa erabiltzeko?

  • UPV/EHUk onartutako sinadura elektronikoko ziurtagiri balioduna (kode pribatuduna).
  • Java programaren bertsio bateragarri eta eguneratua (www.java.com).
  • Ondorengo nabigatzaileetako baten oraintsuko bertsio bat:
    • Microsoft Internet Explorer
    • Mozilla Firefox
    • Google Chrome

20. Erabil dezaket Erregistro Elektronikoa euskaraz?

Bai. UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren aplikazioan bertan aukera izango duzu aukeratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza ofiziletan (euskaraz/gaztelaniaz) erabili nahi duzun aplikazioa. Horrez gain, datuak betetzean, adierazi behar duzu hizkuntza ofizialetako zeinetan nahi duzun hartu zure eskariaren edo idatziaren erantzuna.

21. Behin idatzia edo eskaria Erregistro Elektronikoan aurkeztuta, nola hartuko dut horri buruzko erabakia?

Mezu bat hartuko duzu posta elektronikoaren bidez jakinarazteko erabakia eskuragarri duzula jakinarazpenetarako posta ontzi elektronikoan. Ondoren, erabakia ikusteko, Egoitza Elektronikora joan eta "Nire kudeaketak" atalera sartu beharko zara. Era berean, "Nire kudeaketak" zerbitzuan, bitarteko elektronikoaren bidez egin dituzun izapideak zein egoeratan dauden ikusi ahal izango duzu.

22. Zenbat denbora daukat Erregistro Elektronikoaren aplikazioan sartu naizenetik eskaria edo idatzia aurkezteko?

Ez dago denbora mugarik eskariak edo idatziak aurkezteko egin beharko guztiak egiteko. Hala ere, saioa iraun egingo da ezer egin gabe 30 minutu baino gehiago egonez gero.

23. Zer da egiaztapenerako kode segurua (EKS)?

EKS agiriak egiaztatzeko segurtasun kodea da, digitu multzo batez osatuta dago eta unibertsitateak sortu eta emandako agiri elektroniko bakoitzari kode bat, bakarra, dagokio. Kode hori agiriaren orri guzti-guztietan ageri da jasota.

24. Zertarako balio du EKSk?

EKS kodearen bidez egiaztatu ahal izango duzu UPV/EHUk emandako agiri elektronikoa osoa eta benetakoa dela eta sinadura balioduna. Kode hori oso garrantzitsua da herritar batek unibertsitateak emandako agiri elektroniko hori beste erakunde batean aurkezten duenerako, horren bidez, beste erakundeak egiaztatu ahal izango baitu agiria benetakoa dela eta ez duela aldaketarik izan.